Õhtune Laagri
Laagri sügiseses õhtuvalguses.
07.10. 2017