Lauraga Tartus ja Viljandus
Ahhaa keskuses ja Atsi ja Heli uut kaatrit testimas.
vaata ka https://youtu.be/yB8GhaxRA34
03.08. 2016