Ajutise Ülekoormuse ühepäevane bändilaager
14.10. 2013