Mate juubel
ehk elagu rahvaste sõprus ja mis jäi telefoniobjektiivi ette.
12.02. 2015